Kategorier
Allmänt

Besiktning – en viktig bit vid sprängning

I samband med att man utför sprängning vid anläggningsarbeten så utförs också besiktning av närliggande byggnader, för att kontrollera att dessa inte skadas.

Det är ofta nödvändigt att använda sig av sprängning i samband med anläggningsarbeten. Berg och gamla strukturer måste bort för att bereda plats för ny väg eller nya byggnader. Moderna sprängningstekniker är säkra och går att anpassa utifrån förutsättningarna och de resultat man önskar. Det är därför sällan som det uppstår problem vid sprängningar.

Det är dock mer än själva sprängladdningarna som man behöver titta på för att sprängningsarbeten ska vara just så säkra som man vill ha dem. Ofta är det inte bara en fråga om den personliga säkerheten för de som arbetar med sprängningen, och andra som befinner sig i närheten. Det handlar också om att infrastruktur och andra byggnader i intilliggande områden inte ska ta skada på grund av de vibrationer som oundvikligen uppkommer.

Konsulter kan allt om besiktning vid sprängning

För att kontrollera att inga vibrationsskador uppstår så utför man normalt alltid besiktning vid sprängning. Byggnader och strukturer inom en viss radie besiktigas både före och efter sprängningarna. Vid förbesiktningen dokumenterar man befintlig status. Vid efterbesiktningen kontrollerar man att inga förändringar uppstått.

För denna typ av besiktningar är det viktigt att ha en checklista och kontrollpunkter att utgå från. Vad man ska titta efter kan förstås också variera av olika anledningar. Man måste helt enkelt ha kunskap om vad man ska titta efter, och vilka regelverk som ska efterlevas. Därför används som regel konsulter för detta slags arbete.