Kategorier
Fastighet

Trygg och effektiv hisservice i Stockholm

Regelbunden hisservice i Stockholm garanterar att hissen alltid är i gott skick. Det är viktigt att testa hissens nödfunktioner, stoppknapp och ringklocka.

Det finns massvis med hissar runt om i vårt avlånga land som transporterar människor och varor. En hiss är ett snabbt och mycket effektivt transportmedel. Det är alltid fastighetsägaren som har det övergripande ansvaret för hissen. Ett företag som erbjuder hisservice kan sköta det kontinuerliga underhållet av fastighetens hissar.

Om olyckan skulle vara framme och hissen stannar mellan två våningar då någon åker i den, är det viktigt att nödtelefonen i hissen fungerar. De flesta hissar i dag är utrustade med en funktion där man via telefon kan kontakta en servicefirma för hjälp. Det kan vara en mycket traumatisk upplevelse för många att sitta fast i en hiss.

Ett viktigt skäl att genomföra en hisservice är säkerheten

I Stockholm transporterar hissar människor, ofta på höga höjder och det brukar oftast inte vara några problem. Ett starkt skäl att genomföra en rejäl service av hissen är säkerheten. Det gäller för alla hissar, även om den är helt nyinstallerad. En hisservice kan innebära en kontroll så att allt fungerar korrekt och smörjning av vissa delar av hissen.

Du som fastighetsägare kan anlita ett företag som utför hisservice i Stockholm. Erfarna servicetekniker hjälper dig att hålla alla hissar i bästa skick. Det innebär ett flertal servicebesök om året samt en medverkan i den årliga säkerhetsbesiktningar. Äldre hissar och de hissar som används mycket kan behöva ses över lite oftare än andra.

Fortsätt till denna sida för att läsa mer om hisservice: https://www.hisservicestockholm.nu/